Brödsmule-navigation

Medarbetare inom tandvården i Stockholms län har nu möjlighet att provta sig för pågående infektion med covid-19 om de är sjukskrivna med symtom som hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla. Provtagning är möjlig såväl för tillsvidareanställda som för visstidsanställda/timanställda både i offentlig och privat regi.

Provtagning sker antingen via hemprovtagning där ett provtagningskit budas hem till medarbetaren, eller på drive-in stationer som finns på sju platser i länet. Ansvariga chefer stämmer av med sjukskrivna medarbetare om de är intresserade av egenprovtagning och sedan beställer prov. Processen kring provtagning och uppföljning sköts via appen Alltid Öppet.

Olika provtagningsprocesser gäller beroende på var medarbetarna arbetar. Information om egenprovtagning för medarbetare inom tandvården finns här: