Brödsmule-navigation

Medarbetare inom hemtjänst och personliga assistenter i Stockholms län har nu möjlighet att provta sig för covid-19 om de är sjukskrivna med symtom som hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla i minst 24 timmar. Provtagning är möjlig för tillsvidareanställda såväl som för visstidsanställda/timanställda både i offentlig och i privat regi.

Provtagning sker antingen via hemprovtagning där ett provtagningskit budas hem till medarbetaren, eller på drive-in stationer som snart öppnar. Ansvariga chefer stämmer av med sjukskrivna medarbetare om de är intresserade av egenprovtagning och sedan beställer prov. Processen kring provtagning och uppföljning sköts via appen Alltid Öppet.

Egenprovtagning är sedan tidigare möjlig för medarbetare som arbetar på särskilt boende för äldre (SÄBO), LSS-boenden samt förmedarbetare inom ASiH, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatrisk vård, psykiatrisk vård, ambulanssjukvård, närakuter, vårdcentraler, Danderyds sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus.

Allt eftersom provtagningskapaciteten skalas upp kommer fler sjukskrivna medarbetare i vården erbjudas provtagning.

Olika provtagningsprocesser gäller beroende på var medarbetarna arbetar.