Brödsmule-navigation

Nu kan chefer inom den psykiatriska vården erbjuda medarbetare som är sjuka med hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla egenprovtagning för covid-19. Egenprovtagning är möjlig för medarbetare inom vård och omsorg i offentlig så väl som i privat regi.

Egenprovtagning är sedan tidigare möjlig för medarbetare som arbetar på särskilt boende för äldre (SÄBO), LSS-hem, personal inom ASiH, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatrisk vård, ambulanssjukvård, närakuter, vårdcentraler, Danderyds sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus. Allt eftersom provtagningskapaciteten skalas upp kommer fler sjukskrivna medarbetare i vård och omsorg erbjudas provtagning.

 

Det pågår även ett antal provtagningsstudier inom vården nu.