Brödsmule-navigation

Regelverket för remisshantering innebär att det ska vara samma regler och rutiner oavsett vem som är remittent och vem som är remissmottagare. Nu har den regionala särskilda sjukvårdsledningen tydliggjort att reglerna för remittering gäller precis som vanligt under pandemin.

En remiss är detsamma som en beställning av en vårdtjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Remissen redogör för symtom och tidigare sjukdom och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet.

Husläkarmottagningar rapporterar att deras remisser till privata specialister och sjukhusens mottagningar i ökande omfattning inte tas emot eller skickas tillbaka med hänvisning till den pågående pandemin. I Region Stockholm finns regler för remisshantering och de gäller precis som vanligt under pandemin. Regionens särskilda sjukvårdsledning (RSSL) understryker detta i ett beslut. Alla vårdgivare ska ta emot remisser enligt regelverket. Remisserna ska bedömas och prioriteras med avseende på akuta och imperativa behov samt i övrigt köställas.

Patienterna ska delges vilken vårdgivare som remissen skickats till samt få kontaktuppgifter till denna.

Läs mer

Regler för remisshantering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.