Brödsmule-navigation

Folktandvårdens verksamhet minskades temporärt till halva sin kapacitet efter ett beslut i regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) den 19 mars. Beslutet gäller till och med den 31 maj 2020. Neddragningen gjordes med syfte att frigöra skyddsutrustning och förbrukningsmaterial till sjukvården i regionen.

Inom RSSL görs kontinuerliga konsekvensanalyser för att bedöma om det är möjligt att starta upp vård skjutits upp under pandemin. Målet är att identifiera vård som i nuläget inte utförs men som med liten insats och få konsekvenser kan startas upp under pågående pandemi. Arbetet innebär en samlad bedömning av sjukvårdens kapacitet, tillgång till och behov av skyddsutrustning samt påverkan på folkhälsa och med beaktan av folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nu har RSSL fattat beslut att stegvis starta upp Folktandvårdens verksamhet i Region Stockholm utifrån en sådan konsekvensanalys och samlad bedömning.

Folktandvårdens verksamhet startar med 80 % från och med 1 juni 2020 och återgår till 100 % från och med den 22 juni 2020.

För att inte öka smittspridningen behöver Folktandvården fortsatt ta hänsyn till riskgrupper och personer över 70 år och hantera dem med försiktighet.