Brödsmule-navigation

Regionen får frågor om vem som betalar för egenprovtagning av sjukskrivna medarbetare för covid-19. Kostnaden kommer inte belasta verksamheten där medarbetaren är anställd, utan det är staten som bekostar den.

Läs mer om provtagning om medarbetare som är hemma sjuka på: