Brödsmule-navigation

Från och med den 11 maj kommer patientnämndens förvaltning att inhämta svar på klagomål och synpunkter från patienter och närstående från vården. Det tillfälliga beslutet om att inte begära in svar från hälso- och sjukvården upphävs därmed. Däremot finns stor förståelse för att svar från vårdgivare kan dröja på grund av den stora arbetsbelastningen på grund av covid-19. Tveka därför inte att kontakta patientnämndens förvaltning för att förlänga svarstiden om det behövs.

Grunden till det nya beslutet är att patientnämnden har fått veta att de flesta vårdgivarna i Region Stockholm anser att de har möjlighet att ta emot klagomål och synpunkter trots arbetssituationen med covid-19.

Vid frågor kontakta, utvecklingschef Gisela Rosenquist gisela.rosenquist@sll.se.