Brödsmule-navigation

Sedan början av april kan viss vård- och omsorgspersonal som är sjukskrivna med hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla provta sig hemma för covid-19. De som tidigare erbjuds egenprovtagning är medarbetare som arbetar nära de mest utsatta invånarna på SÄBO, LSS-hem, personal som arbetar inom ASiH, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatrisk vård samt ambulanssjukvård. Även medarbetare på Norrtälje sjukhus kan provta sig sedan den 4 maj. Egenprovtagning är möjlig för medarbetare inom vård och omsorg i offentlig så väl som i privat regi.

Nu får sjukskrivna medarbetare på ytterligare fyra akutsjukhus, där patienter med covid-19 vårdas, möjlighet att provta sig hemma. Provtagning kommer inom kort att vara möjlig även för medarbetare på Karolinska universitetssjukhuset, följt av medarbetare inom den övriga vården. Inom kort öppnar också ett antal drive in-stationer för medarbetare som har bil och mår så bra att de kan köra dit och provta sig i bilen.

Regionen har även som mål att kunna erbjuda länets kommuner en säkrad process för egenprovtagning av omvårdspersonal utöver anställda på SÄBO och LSS-boenden.

Antikroppstest för medarbetare

Det pågår även arbete för att kunna erbjuda friska medarbetare inom vård- och omsorg provtagning för påvisning av antikroppar. Provtagningen kommer rikta sig till alla medarbetare som inte testats positivt för covid-19. Medarbetare som varit sjuka ska vänta 14 dagar efter symtomfrihet för att säkrare kunna påvisa förekomsten av antikroppar.

Regionen avråder medarbetare från att använda snabba antikroppstest då provprocesserna inte är kvalitetssäkrade och provresultaten svårtolkade.

Det pågår även ett antal provtagningsstudier inom vården nu. Här finns information om provtagningsprocesser som ordnas av Region Stockholm: