Brödsmule-navigation

Vi vill höra berättelsen från dig som arbetar inom vård-och omsorg mitt under den pågående pandemin. Berätta om dina upplevelser, känslor och tankar kring din arbetssituation  i ett digitalt frågeformulär på Stockholms läns museums webbplats. 

Materialet bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och till forskning. Din berättelse blir en del av den historia som eftervärden kommer att berätta om vår tid.