Brödsmule-navigation

Arbetsuppgifterna varierar. Det handlar om jobb i avdelningskök, inom service, olika administrationsuppgifter, städning och sortering i förråd, vaktmästerisysslor, samt arbete på vårdavdelningar och i receptioner.

Sommarjobbssatsningen ger fördelar för både unga och Region Stockholm. Unga stockholmare får arbetslivserfarenhet samtidigt som de får insikt i arbetet vid regionens olika verksamheter vilket kan inspirera till ett framtida yrkesval inom hälso- och sjukvården eller trafiken.

Tidigare sommarjobbare har uppskattat sin tid vid regionens olika arbetsplatser. 90 procent sade sig vara nöjda eller mycket nöjda med sina arbetsperioder och 93 procent kunde tänka sig arbeta hos Region Stockholm senare i livet, enligt de uppföljningsenkäter som genomförts.

Ansökan kan göras på 

Ansökningstiden går ut 23 mars och alla får besked om de fått jobb eller inte under april och allra senast 31 maj. Sommarjobben sker i två perioder, den första börjar den 15 juni och slutar 12 juli och den andra pågår mellan 13 juli och 9 augusti.  Lönen är beroende av ålder, från 71,60 till 96.40 kronor i timmen plus semestersättning (2019 års löner) 2020 är ej beslutade ännu.  

 

Region Stockholm satsar 6,7 miljoner kronor av centrala medel på ungas sommarjobb. Samt lika mycket till av förvaltningar och bolag.