Brödsmule-navigation

Samordning och samlad ledning för vårdens beredskap för det nya coronaviruset sker i regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, som etablerades den 7 februari. Arbetet leds av chefläkare Elda Sparrelid i samarbete med smittskyddsläkare Per Follin.

Med anledning av det nya coronaviruset har sedan i början av februari prioriteringar och omfördelning av viss skyddsutrustning som beställts av regionens vårdgivare gjorts av den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL). Parallellt har information skickats för att uppmana vårdgivare som inte hanterar smittsamma patienter att använda alternativ skyddsutrustning. Trots insatserna finns en risk för brist på bland annat visir och andningsskydd (FFP3), bland annat för att tillgången på material från MediCarriers leverantörer är begränsad.

Ett fåtal beställningsansvariga per organisation

Fokus ligger nu på att skapa bästa förutsättningar för vårdpersonalen att provta personer som misstänks bära på coronaviruset samt vårda patienter som är smittade med coronavirus. Bästa förutsättningar behövs också för att kunna ge övriga patienter som inte har covid-19 adekvat vård med rätt skyddsutrustning. Akutsjukhusen och SLSO har utsett en eller ett fåtal ansvariga beställare per organisation. Det är endast dessa utsedda beställningsansvariga som kan lägga en beställning på viss skyddsutrustning i Agresso, Clockwork eller webbshopen.

Akutsjukhusen och SLSO arbetar nu för en snabb implementering av den nya rutinen med en eller ett fåtal beställningsansvariga per organisation för viss skyddsutrustning.

Syftet är att övergången till lokal prioritering och omfördelning ska leda till att skyddsutrustning används och fördelas där den bäst behövs.

Vårdhygien Stockholm vägleder till alternativa förbrukningsmaterial

Andningsskydd ska endast används vid vård av patienter med misstänkt eller verifierad luftburen smitta samt vid risk för inandning av toxiska partiklar t.ex. vid laserkirurgi av papillom.

Läs dokumentet Förtydligande kring risk för brist i följande förbrukningsvaror:

Konsultera Vårdhygien Stockholm för att få vägledning om alternativa förbrukningsmaterial för att förebygga vårdrelaterade infektioner och annan smittspridning. 

Läs mer om Vårdhygien Stockholm: