Brödsmule-navigation

Övergången till analys för Humant papillomvirus, HPV, i screeningen beror på att allt fler yngre kvinnor är vaccinerade mot högrisk HPV-typerna 16/18 som orsakar cirka 70 % av all livmoderhalscancer. Förekomsten av dessa HPV-typer minskar också kraftigt. Detta medför att det vid primär cytologisk analys i denna åldersgrupp nu ofta upptäcks cellförändringar som orsakas av HPV-typer med låg cancerrisk och som leder till överbehandling.

En annan viktig anledning är möjligheten att kunna erbjuda tätare uppföljning av de kvinnor som är positiva för högrisk HPV-typerna 16/18. Något som rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för att motverka den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som uppmärksammades i Sverige 2018. En ökning som dock inte noterats i Region Stockholm.

Primär HPV-screening innebär att analys görs för HPV16, HPV18 samt för övriga HPV-typer med medelhög eller låg risk för cancer. Om kvinnan testar positivt görs direkt på samma test en så kallad reflexanalys för att undersöka om en cellförändring föreligger.

Övergången till primär HPV-screening kommer att utvärderas årligen av RCC Stockholm Gotland.