Brödsmule-navigation

Beslutet har fattats av regional särskild sjukvårdsledning och gäller bland annat studerande, arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare som ännu inte folkbokfört sig och fått svenskt personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller annat intyg på sjukförsäkring från hemlandet. 

Asylsökande, personer utan tillstånd, EU-medborgare med giltigt EU-kort och kvotflyktingar har sedan tidigare tillgång till kostnadsfri vård för allmänfarliga sjukdomar i Region Stockholm.