Brödsmule-navigation

I förra veckan uppmanades alla som nu arbetar på distans att utnyttja SAM-tjänsten sparsamt. Region Stockholm har en begränsning i antalet samtidiga användare som kan nyttja SAM-anslutningarna. Nu när än fler arbetar på distans är tjänsten ansträngd.

För att vårdrelaterade uppgifter som kräver SAM-anslutning ska fungera behöver alla begränsa sin användning av tjänsten. Beslutet har tagits av den Regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Om du tillfälligt behöver åtkomst till ett system som kräver SAM-anslutning, var noga med att avsluta SAM-anslutningen när arbetsuppgiften är slutförd.

Arbete pågår med att kraftigt utöka kapaciteten så att fler samtidiga användare kan utföra sina arbetsuppgifter via SAM-anslutningar.