Brödsmule-navigation

För att minska ytterligare störningar i vården har den regionala särskilda sjukvårdsledningen under fredagen beslutat att SAM-anslutningarna endast ska användas av vårdprioriterade uppgifter som ska utföras på distans. Övriga administrativa och vårdrelaterade uppgifter utförs på plats eller genom annat distansförfarande. E-post, teams och skype kräver inte SAM-anslutning utan kan användas med vanlig internetuppkoppling.