Brödsmule-navigation

Delegationsbeslut som fattades den 27 mars av hälso- och sjukvårdsnämnden omfattar bland annat:

  • Ersättning för vårdkontakter som utförs via video och telefon inom vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård (BUMM) höjs tillfälligt.
  • Ersättning för patienter som vårdas för diagnosticerad covid-19 inom geriatrisk slutenvård.
  • Enskild distanskontakt via chatt inom vårdavtal med Habilitering & Hälsa 2019 öppnas och ersätts tillfälligt. I avtalet ingår sedan tidigare ersättning för distanskonter via Video och Telefon.
  • Beslut om förslag gällande krav och tak i avtal med anledning av utbrottet av Covid-19. Förslaget omfattar även ersättning för nytillkommen DRG gällande diagnostiserad infektion av covid-19. 

Läs mer

Ersättning för vårdkontakter på distans - Bilaga 2

Beslut om att tillfälligt öppna upp och ersätta för enskilda distanskontakt via chatt i vårdavtal med Habilitering & Hälsa 2019. I avtalet utgår sedan tidigare ersättning för distanskontakter via video och telefon.