Brödsmule-navigation

Styrningen av uppdraget utgår från RSSL som tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset ska analysera och prioriterade olika vårdgivarnas behov av utrustning.

Den ordinarie centrala inköpsorganisationen har också förstärkts och ansvarar för samtliga produktgrupper samt inskärper vikten av leveranser gällande kritiska produkter med befintliga leverantörer, detta sker i regelbunden samverkan med RSSL och Karolinska Universitetssjukhuset.

Medicarrier AB har ansvar för viss logistik och distribuering av material, enligt befintligt uppdrag.

RSSL, Karolinskas försörjningsorganisation samt ordinarie inköpsorganisation ska stämma av och samverka och tillsammans säkerställa att en gemensam lägesbild samt prognoser framåt tas fram. Dessa tre aktörer ska även kontinuerligt samverka med Medicarrier.