Brödsmule-navigation

Den som gör testet får svara på frågor om bland annat feber, trötthet, eventuella andningsbesvär och ett antal bakgrundsfrågor.

Baserat på hur man svarar ges två olika råd; egenvård och att läsa mer information på 1177.se vid milda till måttliga symtom, och att ringa 1177 för rådgivning om man är sämre.

Länk till och information om självtestet publiceras på 1177.se och på 1177 Stockholms facebooksida samt Region Stockholms facebooksida. Tipsa gärna invånare/patienter om detta alternativ till information och hjälp.