Brödsmule-navigation

Just nu finns många frågor om det nya coronaviruset. Flera fall av covid-19 har konstaterats i Stockholm. Invånarnas rätt till vård är dock densamma som alltid. Personer som uppfyller Smittskydd Stockholms kriterier för provtagning ska provtas. Nära kontakter till smittade patienter identifieras och får förhållningsregler av Smittskydd Stockholm. Det innebär att:

  • Vårdgivare inom Region Stockholm får aldrig neka invånarna vård utan har alltid ansvar för att hänvisa patienter rätt i vården. 
  • Patienter som inte själva uppfyller falldefinitionen för covid-19 ska som vanligt erbjudas den vård de behöver.
  • Diagnostik av covid-19 får inte fördröja handläggning av akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som t. ex lungemboli och sepsis.