Brödsmule-navigation

Södersjukhuset går nu upp i stabsläge och samverkar med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien och den Regionala särskilda sjukvårdsledningen inom Region Stockholm.

Patienten har vårdats vid sjukhusets intensivvårdsavdelning och har nu flyttats till Karolinska Universitetssjukhuset för fortsatt vård. Patienten har närstående som nyligen rest i Europa men det är för tidigt för att kunna konstatera att det är så patienten har smittats. Smittspårning pågår.

    – Vi följer våra rutiner för smittspårning för att nå personer som patienterna har haft kontakt med för att avgöra behov av provtagning, isolering och andra åtgärder, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Södersjukhuset är öppet som vanligt.

  – Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 om de behöver vård och beskriver sina symptom istället för att åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.