Brödsmule-navigation

- Även om vi för närvarande har lediga intensivvårdsplatser vet vi att läget kan förändras snabbt. Vi vill hela tiden ligga steget före i vår planering. Vi fortsätter att hoppas på det bästa och planera för det värsta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. 

Samarbetet består i att ett av Försvarsmaktens sjukhus byggs ut i och omkring Stockholmsmässan i Älvsjö. Beslutet att Försvarsmaktens sjukhus får byggas upp i Stockholm har tagits av Socialstyrelsen. Utrustningen i Försvarsmaktens sjukhus kan användas både till intensivvård och annan vård.

En kraftig utbyggnad av intensivvården har redan skett på länets akutsjukhus och ytterligare utbyggnad pågår. Uppbyggnaden av försvarsmaktens sjukhus ändrar inte den verksamheten utan är ett komplement och en förberedelse för ett ytterligare utökat behov av vård.

Bemanningen sker genom en samordning av regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) där regionens samlade sjukvårdsresurser ska används inklusive personal från privata vårdgivare.

Behovet av intensivvårdsplatser för patienter med covid-19 förväntas bli stort under kommande veckor.  Akutsjukhusen återrapporterar till den regionala särskilda sjukvårdsledningen att de löst sitt uppdrag med att förstärka sin intensivvård med över 50 procent. Lediga platser finns i nuläget. Samtidigt har Region Stockholm i samarbete med andra aktörer arbetat i högt tempo för en snabb ytterligare utökning både på akutsjukhusen och externt.