Brödsmule-navigation

Ett intensivt arbete har pågått med att sätta in utrustning och förbrukningsartiklar samt med bemanning så att vårdpersonal kan bekanta sig med det färdigställda sjukhuset.

   - Vi måste ligga steget före sjukdomsutvecklingen och med det nya fältsjukhuset får vi den flexibla resurs vi är i behov av. Behovet av sjukhusvård ökar fort och även om vi har lediga platser på akutsjukhusen måste vi fortsätta bygga ut parallellt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. De intensivvårdsplatser som kommer finnas för att ta hand om patienter som plötsligt försämras byggs ut stegvis i moduler om tio. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser. De flesta vårdplatserna kommer vara vanliga vårdplatser för patienter med covid-19.

   - Exakt när första patienten tas emot beror helt på hur fort behoven i regionen växer, säger Björn Eriksson.

Bemanningen sker genom kraftiga omprioriteringar inom vården. Vård som kan skjutas upp utan medicinsk risk flyttas fram, nyligen pensionerad personal kallas in, arbetspass förlängs, deltid blir heltid. Specialister inom rekrytering går i högt tempo igenom alla ansökningar med erbjudande om att hjälpa till, för att snabbt matcha de intresserade med behoven. Ett stort arbete pågår med att öka bemanningen på de ordinarie akutsjukhusen och samtidigt med att bemanna fältsjukhuset i Älvsjö.

Privatdriven vård har också kraftigt förändrat sin verksamhet. Ersta sjukhus bedriver nu endast akutvård och Sophiahemmet har ställt in all planerad vård för att den erfarna personalen där ska kunna arbeta med den utökade intensivvården.

   - Det är många aktörer som bidragit till den snabba lösningen i Älvsjö. Socialstyrelsen som tog beslutet, Locum, försvarsmakten, Karolinska Universitetssjukhuset, alla våra akutsjukhus och många många fler. Framförallt kommer det bli möjligt att ge vård här tack vare alla fantastiska medarbetare, säger Björn Eriksson.