Brödsmule-navigation

Under dagen har regionens vårdgivare rapporterat ytterligare 18 dödsfall vilket betyder att 37 personer med covid-19 avlidit i regionen. Fler vårdas också i intensivvård och annan vård. Region Stockholm fortsätter kampen mot coronaviruset i än högre tempo.

   - Mina tankar går till de som förlorat en närstående, de som är sjuka och deras anhöriga. Allt vårt arbete hittills har syftat till att förbereda oss för den här ökningen vi ser kommer. Vi fortsätter arbeta ännu mer intensivt, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör samt chef för regional särskild sjukvårdsledning, RSSL.

Region Stockholm arbetar vidare för att förhindra spridning, vårda akut sjuka patienter med covid-19 och att vårda övriga patienter med akuta behov. I dagsläget ligger stort fokus på både fler medarbetare och mer skyddsutrustning.

   - Våra akutsjukhus arbetar timme för timme med att utöka sin kapacitet.  Vi går nu ut brett och ber alla som har en sjukvårdsutbildning att vända sig till oss. Det kan till exempel handla om att förstärka ett team med erfaren personal. Vi ber också att de som har skyddsutrustning vänder sig till oss, säger Björn Eriksson.

Inom hälso- och sjukvården pågår ett stort arbete med att omfördela resurser för att möta behovet hos de drabbade. Samtidigt ökar informationsinsatserna.

   - Alla i region Stockholm kan och behöver bidra i kampen för att rädda liv. Om du stannar hemma när du känner dig det minsta sjuk och om du alltid tvättar händerna kommer det betyda mycket. Du som är 70 år eller äldre ska du stanna hemma så långt det är möjligt och undvika sociala kontakter, behöver du vård ska du kontakta 1177, säger Björn Eriksson.

Inom kort publiceras också en filmad pressträff med Björn Eriksson här på sll.se