Brödsmule-navigation

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset i Region Stockholm har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om tidsbegränsade tillägg eller ändringar för gällande avtal för vårdgivarens rätt till ersättning för vårdkontakter på distans. Syftet är att tillfälligt möjliggöra att fler vårdgivare kan ta emot patienter på distans, via telefon, chatt eller video.

Vårdområden som omfattas av beslutet är bland annat barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, internmedicin och kirurgi, allergologi m.fl. I beslutet beskrivs även vad som gäller för de verksamheter som idag har viss ersättning för distanskontakter, till exempel husläkarmottagningarna, där ersättningsmodellen tillfälligt ändras.

Länk till beslut

20 mars. Beslutet rör ersättning för vårdkontakter på distans samt uppehåll i tillgänglighetsmätningar med anledning av covid-19.