Brödsmule-navigation

Genom att tillfälligt begränsa verksamheten frigör Folktandvården sjukvårdsmaterial som behövs inom akutsjukvården. I det läge vi nu befinner oss i behöver all skyddsutrustning och engångsmaterial gå till sjukvården för att rädda liv.

Den 20 mars stänger nio kliniker. Den 23 mars stänger ytterligare 34 kliniker inom allmäntandvården. Kvar blir tio öppna kliniker som kommer att ta hand om akuta tandproblem. Stängningen pågår preliminärt till den 30 april, men perioden kan komma att bli både kortare eller längre utifrån situationen. Folktandvården kommer under perioden att förstärka sin telefonrådgivning.

Från och med den 23 mars är följande allmäntandvårdskliniker öppna:

  • Folktandvården Akuten
  • Folktandvården Brommaplan
  • Folktandvården Handen
  • Folktandvården Huddinge
  • Folktandvården Jakobsberg
  • Folktandvården Sickla
  • Folktandvården Skärholmen
  • Folktandvården Sollentuna
  • Folktandvården Södertälje
  • Folktandvården Täby

Även verksamheten inom Folktandvårdens specialisttandvård och medicinska tandvård begränsas, men samtliga kliniker håller för närvarande öppet. Klinikerna på Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna och Södersjukhuset arbetar fortsatt med att stötta akutsjukhusen i vården av svårt sjuka patienter som behöver infektionssanering i munnen inför till exempel cancerbehandling.

Patienter med bokade tider kontaktas

Berörda patienter med planerade undersökningar eller behandlingar har blivit eller kommer att bli kontaktade. Patienter som inte har akuta tandbesvär får sina behandlingar framskjutna och kommer senare kontaktas för ny tidsbokning.

Akuttandvård när vård inte kan vänta

Akuta tandbesvär där behandling inte kan vänta är till exempel kraftig ihållande tandvärk eller allvarlig infektion som orsakats av tänder som skadats. Då ska man ringa till Folktandvårdens öppna kliniker för att få vägledning och hjälp. Det gäller även den som inte vanligtvis är kund hos Folktandvården Stockholm, ifall ordinarie tandläkare inte kan ta emot.

För patienter med covid-19 eller luftvägsinfektion

För patienter med bekräftad eller befarad smitta med covid-19, eller en odiagnostiserad luftvägsinfektion, och akuta tandproblem har Folktandvården öppnat en särskild akutmottagning på vår specialistklinik på Karolinska Huddinge i samarbete med Institutionen för Odontologi vid Karolinska Institutet. Det är inte drop in på mottagningen. Tidbokning sker via telefon till någon av Folktandvårdens öppna kliniker för att triagering ska kunna ske.