Brödsmule-navigation

Region Stockholm har ett centralt lager för förbrukningsmaterial. Genom att samla informationen om tillgång på förbrukningsmaterial på ett ställe skapas en hållbar struktur för att se lagerstatus för olika typer av förbrukningsmaterial.

Det är viktigt att vårdgivare i Region Stockholm enbart beställer det förbrukningsmaterial de behöver och inte bygger upp lokala lager. Gör då hellre fler mindre beställningar utefter behov. På så sätt skapas långsiktighet och bästa användning av våra resurser.