Brödsmule-navigation

Åtgärder görs för att öka kapaciteten på denna tjänst men för att säkerställa att de som verkligen behöver åtkomst till system som kräver SAM-anslutning, uppmanas alla regionens medarbetare att vara restriktiva med användning av SAM-anslutning. E-post, Teams och Skype kräver inte SAM-anslutning utan kan användas med vanlig internetuppkoppling.

Om åtkomst krävs till system som kräver SAM-anslutning, så avsluta sessionen när arbetsuppgiften är slutförd. Syftet med dessa åtgärder är att kunna prioritera vårdrelaterade uppgifter som behöver utföras på distans.