Brödsmule-navigation

Beslut har tidigare fattats av regionens särskilda sjukvårdsledning (RSSL) om att husläkarjourer kan stänga sin mottagningsverksamhet om de är fortsatt tillgängliga via telefon. Husläkarjourerna uppmuntras även att erbjuda digitala besök.

I de fall då patienten behöver ett fysiskt besök ska husläkarjourerna använda Hänvisningsstödet för att vägleda patienten till rätt vårdform. Patienten ska inte hänvisas till 1177 på telefon.

Hänvisningsstödet

Symtombaserat beslutsstöd för att hänvisa patienter vid första vårdkontakt. Utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.