Brödsmule-navigation

Instruktionen tar upp de viktigaste stegen för att skapa ett säkert, tryggt och värdigt omhändertagande för alla berörda; den avlidne, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal och transportpersonal. Instruktionen gäller för omhändertagande av avlidna vid sjukhus, vårdinrättningar, i hemmet och annan plats i regionen. Det är avgörande att instruktionen följs i utarbetandet av mer detaljerade lokala rutiner.

Instruktion för omhändertagande av avlidna med covid-19

Version 4. Uppdaterad 28 april. Instruktion för omhändertagande av personer, som har konstaterad eller misstänkt covid-19, som avlider på sjukhus, vårdinrättning, i hemmet eller på annan plats utanför sjukhus. Följ instruktionen i utarbetande av detaljerade lokala rutiner.

Instruktionen kan komma att ändras utifrån nya rekommendationer. Det är viktigt att du som vårdgivare uppdaterar dig om aktuellt läge för covid-19 varje dag.