Brödsmule-navigation

Ett av de viktigaste sätten som invånare kan skydda sig mot det nya coronaviruset och andra smittsamma sjukdomar är god handhygien. Region Stockholm har därför tagit fram en kampanj om basala hygienråd. Kampanjen ”Tvätta händerna – i hela 30 sekunder” startar vecka 11. Den ger invånarna råd om hur handtvätt ska göras för att minska risken att bli sjuk och de blir hänvisade till 1177 Vårdguiden för råd och vägledning.

Målgruppen för informationskampanjen är länets alla invånare, med fokus på barn och unga samt personer med annan kulturell bakgrund. Syftet är att stödja invånarna i att aktivt kunna ta ansvar för att minska spridning av olika typer av sjukdomar. Tonen i kampanjen är vägledande, enkel, trygg och mänsklig. 

”30-sekunders-tvätten”

Det övergripande budskapet är att tvätta händerna i hela 30 sekunder för att minska risken för att bli sjuk.

Det här är 30-sekunders-tvätten:

1. Löddra tvålen ordentligt.

2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen.

3. Skölj och torka.

Här syns kampanjen

Budskapet kommer att lyftas fram i annonser i dagspress, i kollektivtrafiken, i sociala medier, i radio och på TV.  

Du som vårdgivare får gärna använda materialet och sprida det fritt.