Brödsmule-navigation

Vårdförloppen tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård som ett led i arbetet för en god, jämlik, och effektiv vård, enligt en överenskommelse med staten. De täcker insatser i en eller flera delar av en kedja – från prevention och tidig upptäckt till behandling och uppföljning.

Följande sju vårdförlopp har varit på remiss och håller nu på att bearbetas för att vara klara under april:

  • Höftledsartros
  • KOL
  • Kritisk benischemi
  • Reumatoid artrit
  • Schizofreni – förstagångsinsjuknande
  • Sepsis
  • Stroke och TIA

Vårdförloppen kommer att införas i respektive region som ett stöd för medarbetare inom hälso- och sjukvård och omsorg. De kan komma att innebära behov av förändrade arbetssätt och rutiner, i mer eller mindre omfattning beroende på hur de olika vårdförloppen är utformade.

Mer information

Presentationer, filmer, frågor och svar om personcentrerade sammanhållna vårdförlopp samt information om de aktuella vårdförloppen.