Brödsmule-navigation

Nu finns en ny introduktionsfilm om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, som berättar om några av skälen till varför det är nödvändigt att byta ut dagens journalsystem och flera kringliggande it-stöd.

FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationmiljö som kan möta framtida behov från vårdverksamheter och patienter samt möjliggöra en mer sammanhållen informationsförsörjning genom hela vårdkedjan. FVM ska ge vårdpersonal en bättre arbetsmiljö och förenkla kontakten med vården för den enskilda patienten och ge patienten mer insyn och delaktighet kring det egna vårdbehovet.

Se filmen om FVM

Se filmerna om programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

För frågor eller synpunkter, mejla till:  

fvm@sll.se