Brödsmule-navigation

Socialstyrelsen har meddelat att koderna U07.1 och U07.2 ur ICD-10-SE ska användas för kodning av covid-19 enligt beslut från WHO.

  • U07.1 Covid-19, virus påvisat
  • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat

Därtill har en nationell tilläggskod skapats i KVÅ:

  • ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19.