Brödsmule-navigation

De nya rekommendationerna innebär bland annat att plastförkläde utan ärm kan användas istället för med lång ärm. En annan förändring är att andningsskydd inte behöver användas i alla situationer utan endast i samband med aerosolbildande vårdmoment.

Kopplat till rekommendationerna finns också en prioriteringsordning som beskriver alternativ vid brist på utrustning för basala hygienrutiner och personlig skyddsutrustning i olika arbetssituationer.

Vi vill också uppmärksamma att rätt skyddsutrustning används vid rätt tillfälle. Ytterst viktigt att vara sparsam då brist råder och att följa rekommendationerna på vårdgivarguiden.

Ladda ned rekommendationerna

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment för patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Uppdaterat 30 juni.