Brödsmule-navigation

Sollentuna sjukhus har genomgått en omfattande ombyggnation med anledning av Framtidsplanens mål att bygga ut vården utanför akutsjukhusen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en upphandling av sammanhållen vård för äldre vid Sollentuna sjukhus enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tilldelningen överprövades i förvaltningsrätten men nu har avtal kunnat tecknas med Capio Geriatrik AB som gav det vinnande anbudet.

Avtalsperioden är 2020 till 2024 med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Verksamheten är planerad att starta 1 oktober 2020.