Brödsmule-navigation

Varje husläkarverksamhetschef bedömer om den egna mottagningen ska ha drop-in-tider. Alla verksamheter som erbjuder drop-in-tider bör ta ställning till om de kan genomföras på ett säkert sätt med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Om en verksamhet väljer att upphöra med drop-in-tider ska det tydligt kommuniceras till vårdcentralens listade patienter och övriga invånare samt till närbelägen husläkarjour och närakut. Bakgrund och syfte till varför drop-in-mottagningen stänger bör kommuniceras.

Upphörande kan ske så länge det:

  • bidrar till att minimera antalet sjuka personer samtidigt vistas på vårdcentralernas/husläkarjourernas väntrum.
  • inte leder till att vårdcentralen eller husläkarjouren tar emot färre patienter. Bemanning på vårdcentralens telefon är tillräcklig så att svarstider/återuppringningstider besvaras inom avtalad tid
  • antalet bokningsbara tider ökar
  • digitala tjänster besvaras inom vårdgarantins tidsgränser
  • antalet digitala patientbesök ökar
  • inte innebär att patienter med behov av akuta fysiska besök inte avvisas (tex sårskador, akut hjärt-/lungsjuka etc.)