Brödsmule-navigation

Capio S:t Görans sjukhus har gått upp i stabsläge för att kunna ta snabba beslut och underlätta samarbete inom sjukhuset samt med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien och den Regionala särskilda sjukvårdsledningen inom Region Stockholm.

Patienterna kom till sjukhuset under fredagen och har ingen konstaterad koppling till varandra och har vårdats vid olika enheter inom sjukhuset. Ingen av patienterna har känd resa till något riskområde eller kontakt med personer som är konstaterat smittade. Medarbetare som kan ha haft kontakt med patienterna är tagna ur tjänst till dess att Smittskydd Stockholm gjort sin bedömning om de utsatts för risk för smitta.

  – Vi följer våra rutiner för smittspårning för att nå personer som patienterna har haft kontakt med för att avgöra behov av provtagning, isolering och andra åtgärder, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Capio S:t Görans sjukhus är öppet som vanligt.

  – Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 i andra fall och beskriver sina symptom istället för att åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.