Brödsmule-navigation

Den smittade personen har varit utomlands, men inte i något av de för närvarande utpekade riskområdena. Akutmottagningen vid Danderyds sjukhus är öppen som vanligt.

Aktiv smittspårning har påbörjats och personer som varit i kontakt med den smittade personen kontaktas. Danderyds sjukhus och Smittskydd Stockholm samarbetar och genomför smittspårning för att kartlägga noga vilka personer som kan ha blivit utsatta för smittrisk.

- Patienten vårdas nu isolerad vid infektionsklinik. Vi följer våra rutiner för smittspårning för att nå personer som patienten har haft kontakt med, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

- Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 i andra fall och beskriver sina symptom istället för att åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.