Brödsmule-navigation

I takt med att antal vårdplatser för coivd-19 patienter inom regionen utökas behöver bemanning av dessa vårdplatser möjliggöras och organiseras. Elektiv vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser behöver skjutas upp för att frigöra sjukvårdspersonal från sina ordinarie tjänster.

Det nya beslutet innebär att sjukvårdspersonal som frigörs från ordinarie uppgifter istället görs tillgängliga för placering där de behövs som mest utifrån situationen med covid-19. Prioriteringen görs av Regional särskild sjukvårdslednings (RSSL) inom Region Stockholm som samordnar fördelningen av resurser.

Vilka verksamheter som stänger eller förändrar sina verksamheter bedöms utifrån behoven hos patienterna. Den vård som kan skjutas upp utan medicinsk risk senareläggs och prövningar görs löpande av när de behöver starta igen.

Kompletterande instruktioner till vårdgivare kommer att skickas ut.

Beslutet gäller tills vidare.