Brödsmule-navigation

Prioriteringen innebär avsteg från grundläggande författningar som gäller under normala förhållanden. I en matris tydliggörs hur prioritering av utrustning ska göras i olika arbetssituationer.