Brödsmule-navigation

Beslutet innebär att inga kallelser kommer att skickas ut för följande screening:

  • Mammografiscreening
  • Screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer
  • Gynekologiskt cellprov
  • Screening av stora kroppspulsådern för att upptäcka pulsåderbråck

Anledningen till beslutet är att minska risken för spridning av coronaviruset, i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv att friska individer därför inte ska besöka sjukhusen.

Inga nya kallelser till screening kommer att skickas ut. Personer som redan har en bokad tid för screening uppmanas ta kontakt med aktuell vårdgivare.