Brödsmule-navigation

Just nu beställer vårdgivare mycket förbrukningsmaterial. Det har lett till att det är brist på de vagnar där materialet levereras. Det är därför viktigt att vagnarna returneras snarast efter leverans.

Det är fortsatt viktigt att vårdgivare i Region Stockholm enbart beställer det förbrukningsmaterial de behöver och inte bygger upp lokala lager.