Brödsmule-navigation

Med hänsyn till att Folkhälsomyndigheten nu skärpt sina rekommendationer och att Region Stockholm har en ny inriktning för hantering av covid-19 accepteras i vissa fall sena avbokningar. Avbokning av ett vårdbesök mindre än 24 timmar innan besöket på grund av förkylningssymtom bedöms tills vidare som ett giltigt skäl. Uteblivandeavgift ska därmed inte debiteras. Villkoret är att patienten kontaktar mottagningen och meddelar förhindret innan den bokade tiden för besöket.

Om patienten försökt men inte haft möjlighet att komma i kontakt med mottagningen, exempelvis på grund av att mottagningen hållit stängt, ska avgift inte heller tas ut.