Brödsmule-navigation

Det finns en ökad förväntan att den basala hemsjukvården kommer vårda patienter med mer omfattande behov än de gör i normalläget. ASIH kommer därför periodvis stötta patienter som bor i särskilt boende eller har basal hemsjukvård och som är i behov av ett kortvarigt kompletterande stöd. Insatsen ska vara ett komplement till den vård som sker i basal hemsjukvård eller i särskilt boende.

Insatsen ska ske på remiss från den vårdgivare som har det medicinska helhetsansvaret.

Insatsen är temporär och gäller fram till och med den 30 april.

Läs mer om villkor kring ansvar, ersättning mm i beslutet som fattadess den 18 mars: