Brödsmule-navigation

Regelverket syftar både till att frigöra resurser för akutsjukhusen men också till att skydda riskgrupperna äldre och sköra genom att reducera de insatser som inte är nödvändiga men som kräver förflyttning mellan vårdverksamheter.

Regelverket berör alla privata och egenägda verksamheter utanför akutsjukhusen; husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, avancerad vård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ vård (SPSV), geriatrik och slutenvårdsrehabilitering. Regelverket påverkar också vårdrelaterad verksamhet inom kommunal vård och omsorg.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har uppdraget att samordna och koordinera patientflöden mellan privata och egenägda verksamheter samt vårdrelaterade verksamhet i kommunal vård och omsorg utanför akutsjukhusen. SLSOs lokala särskilda sjukvårdsledning upprättar nu en operativ krisledning för att säkerställa organisation och resurser för uppdraget. Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling är chef för den operativa krisledningen. Dialogen med vårdverksamheterna har inletts. Löpande dagliga avstämningar sker också med den regionala särskilda sjukvårdsledningen och akutsjukhusens lokala särskilda sjukvårdsledningar. 

 

Styrande regelverk för patientflöden

Version 4, beslutad 22 maj 2020. Regelverk för att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. Regelverket berör husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, ASIH, SPSV, slutenvårdsrehabilitering, geriatrik, jourläkarbilar samt akutsjukhusen och påverkar även kommunala verksamheter.

Kontakt för frågor inom kommunal verksamhet