Brödsmule-navigation

De mätningar som påverkas är de som görs för hälso- och sjukvårdsförvaltningens räkning inom allmänpsykiatrin, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatrin, hjälpmedelscentral, husläkarverksamhet, sexualmedicin, vuxenpsykiatri och ätstörningsvård.

Beslutet kan påverka ersättningen i vårdavtal där telefontillgängligheten är en grund för beräkning av den målrelaterade ersättningen. Därför kommer vitet för bristande telefontillgänglighet i berörda avtal tas bort från den målrelaterade ersättningen för år 2020.

Uppehållet i telefontillgänglighetsmätningar gäller med omedelbar verkan till och med den 31 maj 2020. Vid behov kan uppehållet förlängas.

Länk till beslut

20 mars. Beslutet rör ersättning för vårdkontakter på distans samt uppehåll i tillgänglighetsmätningar med anledning av covid-19.