Brödsmule-navigation

Färdtjänsten vid Region Stockholm har upphandlat taxileverantörer som innebär att vårdgivare kan få bättre pris på taxiresor än vad det kostar enligt ordinarie taxa. Vårdgivare som vill erbjuda sina medarbetare tjänsteresor med taxi ska ansöka om tjänsteresekort eller tjänsteresebiljetter.

Medarbetaren beställer sedan tjänsteresa direkt hos valfri upphandlad taxileverantör. Vårdgivaren blir fakturerad för resan i efterskott.

Upphandlade taxibolag

Sverigetaxi 020-33 66 99

Taxi Kurir 08-744 94 95

Taxi Stockholm 08-612 00 00

För mer information

Kontakta kundservice för färdtjänst och sjukresor:

08- 720 80 80

tjansteresor@sl.se