Brödsmule-navigation

För att minska risken för spridning av covid-19 i vården och för att säkerställa tolkresursen erbjuds just nu endast tolktjänster för talade språk per telefon. Du som vårdgivare beställer som vanligt tolktjänster i Tolkportalen eller via talsvarstjänsten.

Tolktjänster - samlad information

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.