Brödsmule-navigation

Under det senaste dygnet har tre äldre patienter avlidit som konstaterats varit smittade av covid-19. Patienterna har avlidit vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

   – Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får de allvarligaste konsekvenserna av covid-19. Även dessa patienter följer det mönstret, säger Per Follin smittskyddsläkare Region Stockholm.

Patientsekretessen är viktig därför kommer det inte lämnas några ytterligare uppgifter om patienterna.

   – För att minska risken för smittspridning särskilt till äldre och andra riskgrupper är det viktigt att den som är sjuk, oavsett diagnos, stannar hemma. Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom och är i behov av vård även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 för vägledning till rätt vård. Man ska inte åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.

Hittills har sammanlagt fem personer i Region Stockholm som konstaterats smittade av det nya coronaviruset avlidit.

Från och med 16 mars kommer eventuella ytterligare dödsfall inte att redovisas separat utan kommer att inkluderas i den dagliga rapporten om antalet smittade.