Brödsmule-navigation

I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset enbart göras för att identifiera covid-19 hos patienter i behov av slutenvård på sjukhus alternativt omsorg inom äldreboenden. Anledning till när provtagning bör göras är om patient har insjuknat akut i infektion med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak och bedöms ha behov av inneliggande vård på sjukhus eller särskilt boende för äldre.

Diagnostik av covid-19 får dock inte fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som till exempel lungemboli och sepsis.